Pagdating ni villalobos

Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.Nakabalik sa Espanya ang barkong Victoria (isang barko lamang na may nalalabing 18 mga tauhan) pagkaraan ng tatlong mga taon.Tumagal ang pamamahala ng Espanya sa Pilipinas bilang isang kolonya nang may 200 mga taon.Natapos ang pamumuno ng Espanya sa Pilipinas bilang resulta ng nakisangkot ang Estados Unidos sa Cuba, isa pang pangunahing kolonya ng Espanya.Binalak nilang magtatag ng pamayanan at nagsimula na silang magtanim.Subalit ng lumaon, marami sa kanila ang namatay sa gutom at marahil sa mga lason na taglay ng iba't ibang uri ng halaman at hayop sa pag-aakalang ang mga ito ay makakain.Hindi rin naging matagumpay ang paglalakbay na ito maliban sa pagpapangalan sa ating bayan na Pilipinas bilang parangal kay Haring Philip ng Espanya.Makakatulong sa pagpapaunlad ng artikulong ito sa paglalagay ng isa o higit pang kategorya upang maisama ito sa mga kaugnay na artikulo (paano? Alisin po lang ang tag pagkaraan ng pagsasauri, hindi bago nito.

Sa isang pag-aaway, napaslang ng mga Cebuano ang 27 mga Kastila.Sila ay umalis sa Juan Gallego (Navidad), Mexico noong Nobyembre 1542.Noong mga unang buwan ng 1543, narating nila ang Saranggani sa Timog Cotabato.Ang panahon sa Kasaysayan ng Pilipinas na tinatawag bilang Pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas ay ang kasaysayan ng Pilipinas noong nasa ilalim angkapuluan sa pamumuno ng Kaharian ng Espanya.Ang panahong ito ay magmula noong 1521 at nagwakas noong 1898.

Leave a Reply